Jognyilatkozat

Jognyilatkozat

Jelen jognyilatkozat (a továbbiakban: „Jognyilatkozat”) feltételei érvényesek a Business Lease Group B.V. (székhelye: NL- 3708JE Hollandia, Zeist, Sparrenheuvel 10. em., nyilvántartási száma: 30092741 - a továbbiakban: „Business Lease”) minden webhelyére.
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Jognyilatkozatot.
Ha Ön felkeresi ezt a webhelyet és/vagy felhasználja az ezen webhelyen vagy az ezen webhelyen keresztül megadott információkat, egyben elfogadja, hogy ennek a Jognyilatkozatnak a feltételei vonatkoznak Önre. Amennyiben bármilyen ellentmondás állna elő konkrét termékek és szolgáltatások feltételei és a jelen Jognyilatkozatban foglaltak között, az adott termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó feltételek az irányadók.

Ennek a webhelynek a használata

Az ezen a webhelyen vagy a rajta keresztül megadott információkat emmilyen tanács helyettesítésére nem lehet felhasználni. Ezen információk alapján Ön a saját hasznára és kockázatára hoz döntéseket.

Bár a Business Lease arra törekszik, hogy pontos, teljes körű és aktuális  információkat adjon meg, amelyek megbízhatónak tekintett forrásokból származnak, semmiféle kifejezett vagy vélelmezett szavatosságot nem vállal annak kapcsán, illetve nem állítja, hogy az ezen a webhelyen vagy rajta keresztül megadott információk pontosak, teljes körűek és aktuálisak lennének.

A Business Lease nem állítja és nem garantálja, hogy ez a webhely hibák vagy leállások nélkül működik.

Szellemi tulajdon

Ön saját személyes felhasználásra kinyomtathatja és/vagy letöltheti az ezen a webhelyen megtalálható információkat, de a Business Lease megtart minden jogot (beleértve a szerzői jogot, a kereskedelmi védjegyeket, a szabadalmi jogokat és minden más szellemi tulajdonjogot) minden olyan információra vonatkozóan, amelyet ezen a webhelyen vagy azon keresztül adtunk meg (beleértve minden szöveget, grafikát és logót). Ön nem jogosult arra, hogy az ezen a webhelyen bármilyen formában megjelenő információkat bármilyen formában lemásolja, letöltse, közzétegye, terjessze vagy reprodukálja bármilyen harmadik fél részére a Business Lease előzetes írásos jóváhagyása vagy a tulajdonos megfelelő jóváhagyása nélkül.

Felelősség kizárása

A Business Lease-t nem terheli felelősség közvetlen, közvetett, különleges, véletlen, következményi károk, illetve büntetési jellegű vagy példát statuáló kártérítések vonatkozásában, ideértve az elmaradt hasznot is, amely bármely módon az itt felsoroltak miatt, vagy itt fel nem sorolt okból állt elő:


• bármilyen hiba, vírus vagy más rendellenesség, amely a jelen webhely elérésével vagy használatával kapcsolatosan keletkezett bármely berendezésben vagy szoftverben
• az ezen a webhelyen vagy rajta keresztül megadott információk
• a Business Lease vagy az Ön részére továbbított információk mások általi megszerzése, módosítása vagy az azokkal való visszaélés
• ennek a webhelynek a működése vagy elérhetetlensége
• ennek a webhelynek a helytelen használata
• adatvesztés
• bármilyen, ezen a webhelyen keresztül közzétett szoftver letöltése vagy használata, vagy 
• harmadik személyek követelései ennek a webhelynek a használatával kapcsolatosan.

A felelősség kizárása a Business Lease vezetőinek és alkalmazottainak a javára is érvényes.

Online kommunikáció

Azok az üzenetek, amelyeket Ön a Business Lease részére küld, nem feltétlenül biztonságosak. Ha a Business Lease részére e-mailben kíván üzenetet küldeni, elfogadja azt a kockázatot, hogy az üzenetet egy harmadik fél megszerezheti, azzal visszaélhet vagy módosíthatja azt.

A jognyilatkozat módosításai

A Business Lease fenntartja a jogát arra, hogy bármikor és külön értesítés nélkül megváltoztassa a webhelyén vagy rajta keresztül megadott információkat, beleértve ennek a Jognyilatkozatnak a feltételeit is. Javasoljuk, hogy időről időre tekintse át az ezen a webhelyen vagy rajta keresztül megadott információkat, beleértve ennek a Jognyilatkozatnak a feltételeit is, és ellenőrizze, hogy történtek-e változások.